Kalite Politikası

 

v    Hızlı ve sorunsuz hizmet sunmak,

v   Hizmet kalitesini sürekli kılmak,

v   Borsamız hizmetlerinde üye menfaatlerini her zaman ön planda tutarak, sürekli üye memnuniyetini sağlamak,

v  Ürün fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak tüccarlarımızın ve üreticilerimizin (müşterilerimizin) genel ihtiyaç ve beklentilerinikarşılayacak kalite seviyesini sağlamak,

v  Üyelerimizin, sektörlerinde gelişimlerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak ve bölgemizin ekonomisini geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmek.

v  Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının, tüm çalışanların katkı ve katılımıyla tüm kalite sistemi çerçevesinde sürekliliğini sağlamak,

v  Çalışanlarımızın becerilerini ve inisiyatiflerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamak amacı ile ilgili gerekli eğitimleri sürekli vermek,

v  Hizmetlerimiz de sürekli mükemmelliği arayarak, yenilikçi anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile paydaş beklentilerinecevap veren katılımcı, güvenilir lider bir kurum olmanın bilinci ile hareket etmek,

v  Üstlendiği misyon ve vizyon çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerin kalitesini örnek teşkil eder konumda tutmak,

     Bu politika hizmetleri;  5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler öncülüğünde kurumsal bir yapı içerisinde sunan bir kuruluşuz.

Doküman No: PO-001  Yayın Tarihi : 16.02.2015  Revizyon No : 1  Revizyon Tarihi : 29.12.2017

 

 

Politikalarımız

Kütahya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç