15

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) mevcut kalitesini iyileştirmek üzere yeni 5 yıllık stratejik plan çalışmaları için iç ve dış paydaş çalıştayı gerçekleştirdi. 

Globelleşen dünya düzeyinde varlığını sürdürün tüm sektörlerin başarılı olabilmeleri ve geleceğe güvenli adımlarla ilerleyebilmeleri için uzun ve orta vadeli planlamalarını yapmaları ve bu planlar doğrultusunda oluşturulmuş olan hedeflere uymaları zorunlu hale geldiğinden dolayı, KÜTBO 2016-2020 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Plan çalışmalarına başladı.  

KÜTBO’nun mevcut kalitesi iyileştirilmesi ve bunu tüm üyeleri ile iç ve dış paydaşlarına bir çıktı olarak sunup onların da bunlardan en üst seviyede yararlanabilmeleri adına, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planı hazırlıkları kapsamında KÜTBO danışmanı organizasyonu ile 14 Eylül 2015 tarihinde iç paydaş çalıştayı Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Personelinin katılımıyla, 15 Eylül 2015  tarihinde ise Dış Paydaş Çalıştayı, kendisine dış paydaş olan kamu kurum, kuruluş temsilcilerinin katılımıyla KÜTBO Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Okunma Sayısı: 2533
resim