09

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi Kapsamında 8.Dönem "B" seviyede Akredite Olan Kütahya Ticaret Borsası, 2015 Yılı Kasım ayı içerisinde yapılacak belge yenileme denetimleri öncesindeki "Geliştirme Ziyaretinde" yapılan çalışma ve uygulamalar paylaşıldı.

 

KÜTBO Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu Geliştirme Ziyareti açılış toplantısı, Türk Loydu Baş Denetçisi Berker Telek tarafından gerçekleştirildi. Yönetim ve çalışanlar olarak, TOBB Akreditasyon Sisteminin KÜTBO bünyesinde benimsendiğini ve desteklendiğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altınkaya, Akreditasyon sistemi çerçevesinde uygulanan çalışma ve faaliyetleri Berker Telek'e aktardı. 

 

Toplantı sonrası denetime geçildi ve  Akreditasyon Standardı Kriteri Kapsamındaki KÜTBO Uygulamaları Genel Sekreter Yasemin Yol ve Akreditasyon Sorumlusu Ahmet Gözel tarafından sunum yapıldı. Denetçi Berker Telek yapmış olduğu Geliştirme Ziyaretinde, KÜTBO’da uygulanan Akreditasyon sisteminin yapılmakta olan revizyon çalışmaları ile daha başarılı olacağını ifade etti. Ziyaret sonrasında çalışma ve uygulamalar raporlandı ve iyi uygulamalar değerlendirilerek, KÜTBO’nun gelişmeye açık yönleri belirlendi. 

Okunma Sayısı: 2540
resim