DENİZLİ EKONOMİ KORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

  • 17.02.2010

Denizlide Yapılan Bölgesel Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısına KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ALTINKAYA Katıldı

13 Şubat 2010 tarihinde Denizli’de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN başkanlığında ve Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY'ın huzurunda yapılan Bölgesel Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na borsamızı temsilen katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet ALTINKAYA’nın Kütahya’nın tarım ve hayvancılık alanındaki sorunlarını aktardı:
Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanlarım ve Değerli Hazirun,
Saygı ve hürmetlerimle sözlerime başlarken bir iki konudan bahsetmeden geçemeyeceğim. İnsan merkezli sivil bir anayasa, modern ve kalkınan Türkiye’miz için su kadar, hava kadar elzemdir. Yine tarafsız, adil bir hukuk sistemi, milletimizin var olmasının ön şartıdır. Devlet, millete hizmet için, milletin organize edilmiş şekli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu unutan bürokratik çarkların, prangaların kırılması için uğraş ve çabalarınızı memnuniyetle takip ediyoruz. Bir çok konuda olduğu gibi Tarım ve Hayvancılık konusunda da reform niteliğindeki çalışmalarınıza teşekkür ederken Kütahya ilimizin tarım ve hayvancılık konusundaki belli başlı, temel, ana sorunlarına geçiyorum.

Kütahya ilimiz Ege Bölgemizin İç Anadolu ve Marmara Bölgesine geçit yerindedir. Dolayısıyla iklim yapımız itibariyle ürün çeşitliliği ve verimliliği çok azdır. Kütahya ilimizde 40.852 adet tarımla uğraşan işletme (çiftçi) vardır. Ortalama işletme büyüklüğü 48.51 dekar, işletme başına düşen parsel sayısı 13.5 adet, ortalama parsel büyüklüğü 3.58 dekardır. Bir çiftçinin 13 ayrı noktada parselinin ki, bu parsellerinin de ortalama 3.58 dekar büyüklüğünde olması, bunun yanında parsellerin şekilsiz oluşu, miras yoluyla her geçen gün parçalanmanın devam ettiği düşünüldüğünde mevcut tarım alanlarımızda modern bir tarım yapılma imkanının kalmadığı görülmektedir.
1- Tarımsal üretimde maliyetleri düşürebilmek ve verim artışını sağlayabilmek için kısa vadede arazi toplulaştırılması, uzun vadede ise miras hukukunda düzenleme yapılması gerekmektedir.
2- 20.11.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Süt Sığırcılığı 9 ilde, 22.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Et Sığırcılığı ile ilgili 16 ilde verilen teşviklerin, bölgemizde de uygulanması gerekmektedir. Sektörde adaletsizliğin ve haksız rekabetin önüne geçileceği gibi toplumsal barış ve refaha büyük katkısı olacaktır.

Organize Sera Bölgesi kurulması: Simav ilçemizde mevcut 160⁰’lik jeotermal enerji kaynaklarından şuanda 300 dönümlük sera ısıtılmaktadır. Jeotermal enerji tahsisleri yapılan elektrik santralinin kurulmasıyla dönüşüm suyundan en az 2000 dönümlük seranın ısıtılması sağlanacaktır. Bu yüzden
1- Simav Organize Sanayi Bölgesi olarak teklif ettiğimiz yerin Organize Sera Bölgesine dönüştürülmesini istiyoruz.
2- Kurutulan Göl Arazisi: Simav ilçemizde 11 büyük kasaba ve köyün ortasında bulunan 17.600 dönümlük göl 1960’lı yıllarda kurutularak köylünün istifadesine sunulmuştur. 4200 çiftçinin istifade ettiği arazi ilk yıllarda %98 verime sahip iken şu anda ekonomik ömrünü tamamlamış çorak vaziyettedir. Bölgenin ekolojik dengesinin yeniden kazandırılması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından gölün yeniden kazandırılması şarttır. Ancak Simav merkez ve gölün etrafındaki köylere arıtma tesislerinin kurulması gerekmektedir. Kurulacak arıtma tesislerinin Çevre ve Orman Bakanlığınca projelendirilerek gerçekleşmesine ihtiyaç vardır.
3- Türkiye’deki şeker oranı ve kalitesi en yüksek olan pancar ekim kotamız 50.000ton azaltılmıştır. Çiftçimizin mağduriyetinin önlenmesi için kotamız yeniden artırılmalıdır.
4- Beşkarış barajı sulama projesinin ihale edilmesi, Hasanlar barajının 2011 yılında tamamlanabilmesi için yeterli ödeneğin tahsisi ve sulama projesinin ihale edilmesi gerekmektedir.
5- Mazisi çok eskiye dayanan Kureyşler barajının projesinin 2010 yılında tamamlanarak ihaleye çıkarılması gerekmektedir.
Tarımsal ürün maliyetlerinin yüksek olması, primlerin ekimden üretimden önce açıklanması gibi sorunlar Türkiye genelinin sorunlarıdır. Ben onlardan bahsetmeyeceğim.

Yukarıda belli başlı maddeler halinde özet olarak sunduğum Kütahya ilimizin tarım ve hayvancılık konusundaki sorunlarını çözüme kavuşturacağınız inancıyla toplantımızın hayırlara vesile olması temennisiyle hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.

Ahmet ALTINKAYA
Kütahya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

DENİZLİ EKONOMİ KORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
DENİZLİ EKONOMİ KORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
DENİZLİ EKONOMİ KORDİNASYON KURULU TOPLANTISI