20

TOBB19.04.2012 Tarih 0546/9244 sayılı yazısı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne 06.03.2012 tarih ve B.13.2. SGK.0.10.04.06. 2012-6 sayılı e-posta yoluyla gönderdiği yazıda...

TOBB 19.04.2012 Tarih 0546/9244 sayılı yazısı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne 06.03.2012 tarih ve B.13.2. SGK.0.10.04.06. 2012-6 sayılı e-posta yoluyla gönderdiği yazıda; tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların sattıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben yapılan kesinti oranının %5 olarak uygulanması gerektiğini bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 29.03.2012 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu 2012 Toplantısında, konuya ilişkin Birliğimizce detaylı sunum yapılmış ve Kurum yetkilileri konu hakkında gerekli düzenlemelerin yapılacağı hususunu ifade etmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda; ''Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik'' 17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmenliğin 16'ncı maddesi;'' Aynı Yönetmenliğin 108 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.'' (5) Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını %5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler'' hükmü içermektedir.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nce duyurulan 18.04.2012 tarih 2012-9 sayılı e-postada; Tarımsal ürün bedellerinden yapılacak kesinti işlemlerine ilişkin tebliğ çalışmaları devam etmekte olup, kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin, 17.04.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni tebliğ yayımlanıncaya kadar tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben %1 oranında kesinti yapmaları gerekmektedir.'' denilmektedir.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

 

KÜTAHYA TİCARET BORSASI

Okunma Sayısı: 1118
resim

 
Copyrigt © 2014 Kütahya Ticaret Borsası