TOBB GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI

  • 27.11.2012

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI

Resmi İstatistik Programı Çok Yıllı Programı'' çerçevesinde verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum, kuruluşlarca yayımlanan Haber Bültenleri esas alınarak, TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, kurum içi kullanıma yönelik olarak hazırlanmakta olan Bilgi Notlarının, 2011 yılı Eylül ayından itibaren ''Gözden Geçirme Notları'' adı altında TOBB’nin www.tobb.org.tr web sayfasından dış kullanıcıların hizmetine sunulmaya başlanmıştır.

TOBB Gözden Geçirme Notları sayfasının erişim adresi http://tobb.org.tr/IktisadiRaporlama/Sayfalar/ggnot.aspx olup, aylık olarak hazırlanan ve kullanıma sunulan “TOBB Gözden Geçirme Notları”nın tüm üyelerimize yararlı olması dileklerimizle, bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,

KÜTAHYA TİCARET BORSASI

TOBB GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI