29

Sayın Üyemiz, 

TOBB tarafından Borsamıza gönderilen yazıda; Finlandiya ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teminen karşılıklı işbirliğinin yürütüldüğü alanlarda firmalarımızın karşılaştığı sorunların, çözüm önerilerinin yeni işbirliği imkanlarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla Birliğimiz bünyesinde bir çalışma başlatılmıştır.

Çalışma kapsamında, ilgili firmalarımızın ve sektörlerin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla, Finlandiya ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirliği olanaklarına ilişkin http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/finlandiya adresindeki formun 14 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurulmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Okunma Sayısı: 2635
resim