07

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Türkiye'deki çeşitli şirket ve Ticaret Odaları'ndan Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'ne yapılan başvurular çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde İspanya'nın Valensiya bölgesinde kurulu bir şirket olan PORTAL EMPRESARIAL S.L. ve bu şirkete ait web portalı olan Industry & Commerce (I+C) (www.industry-commerce.com) tarafından Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Afrika'da birtakım dolandırıcılık ve sahtekarlık faaliyetlerinin yürütülmekte olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Anılan firmanın kullandığı düzenekten şu şekilde bahsedilmektedir: Söz konusu firma, öncelikle hedeflediği firmalara İspanya'daki iş portalında yer alarak kendilerini İspanya'daki firmalara tanıtma imkanı bulacaklarını belirtmekte, portalda yer almayı istemeleri halinde gönderdikleri bir belgeyi imzalamalarını istemektedir. Akabinde birçok firma tarafından dikkatlice incelenmeksizin imzalanan bu belgeye dayanarak portalda tanıtım faaliyeti yürütülmesinin bedeli adı altında 997 Avro tutarında reklam ücreti talep edilmektedir. Sürecin devamında ise web portalında yer alan firmanın bu ücreti ödememesi halinde yasal takibe başlayacaklarını ve faiz işleteceklerini belirten mektuplar da PORTAL EMPRESARIAL S.L. tarafından gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan araştırmalarda PORTAL EMPRESARIAL S.L. firmasının daha evvelden de benzeri dolandırıcılık faaliyetleri bulunan EUROPEAN CITYGUIDE S.L. firmasının isim değiştirmiş hali olduğu; adı geçen şirketlerce yürütülen faaliyetlerin gerek Valensiya Ticaret  Odası  ve Ticaret  Müdürlüğü  gerekse ilgili Avrupa kuruluşları nezdinde dürüst ticaret ilkesinin ihlali olarak nitelendiği bilgisinin edinildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, herhangi bir belge imzalanmadan önce söz konusu belgenin çok detaylı biçimde incelenmesinin, PORTAL EMPRESARIAL S.L. tarafından gönderilen hiçbir teklifin kabul edilmemesinin ve iletilen hiçbir belgenin imzalanmamasının ve bahse konu firma tarafından gönderilen e-posta vb. gibi yazıların da gerektiğinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesinin önem arz etmekte olduğu bildirilmektedir.

 

Okunma Sayısı: 2683
resim