02

İş sağlığı ve güvenli mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel,kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm,test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve iş sağlığı güvenliği açısından risk bulunan iş yerlerinde,çalışanların maruz kaldığı bileşenlerin tespiti amacıyla yapılan hizmetlerin kontrol altına alınabilmesi ve denetlenmesi amacıyla 20 Ağustos 2013 tarihli 28741 sayılı Resmi Gazete de İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır.

İşyerlerinde iş hijyeni ölçüm,test ve analizleri yönetmeliğinin 2.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen istisnalar hariç,bu konuda ön yeterlilik veya yeterlilik belgesine sahip olan laboratuvarlar tarafından yapılacaktır. İşyeri ortamı ve kişisel maruziyetlere yönelik ölçümyapmak isteyen kuruluşların yönetmeliğin yayınlandığı tarihten sonra iki yıl içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünden yeterlilik veya ön yeterlilik belgesi alması gerekmektedir.Dolayısıyla 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ön yeterlilik belgesi olmayan kuruluşlar işyerlerinde ölçüm,test ve analiz yapmayacaktır.Yetkilendirme süreci ile ilgili detaylı bilgi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) ile görüşülerek elde edilebilmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda;işyeri ortamı ve kişisel maruziyetlere yönelik ölçüm,test ve analizlerin sadece ön yeterliliğe veya yeterliliğe sahip laboratuvarlara yaptırılması önemle duyurulur.

Okunma Sayısı: 2856
resim