23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Borsamıza gönderilen yazıda;

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi çalışmalarına başlandığı, ülkemizin e-Devlet alanındaki yeni yol haritasını belirleyecek bu çalışmanın, tüm paydaşların katılımı ve katkılarıyla yürütüleceği belirtilerek, ivedilikle değerlendirilmesinde fayda görülen konu başlıklarına yönelik anket çalışmaları, odak grup toplantıları ve çalıştaylar yapılmasının planlandığı ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda Bakanlık tarafından, özel sektörün e-Devlet Hizmetlerinden beklenti ve memnuniyetinin ortaya konulması amacıyla hazırlanan ve http://www.edevlet.gov.tr/anket/index.php/782992/lang-tr

genel ağ adresinden 03 Nisan 2015 tarihine kadar yayında kalacak olan "'Özel Sektör Memnuniyet ve Beklenti Anketinin (ankete giriş içinedevlet2015strateji pin kodu kullanılacaktır) denilmektedir.

Tüm Üyelerimize duyurulur.

Okunma Sayısı: 3634
resim