17

 Sayın Üyemiz,

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza gönderilen 08.12.2020 tarihli 10650 sayılı yazısı; 

 

Türk Standardları Ensitüsü'nden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine  iletilen bilgilendirmede; uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmektedir.

 

Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

 

Bu bilgiler ışığında, konunuz ile ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu" na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/GoruseAcilanTSEStandartlari.php

 

Söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

 

 

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

Okunma Sayısı: 66
resim