09

 Sayın Üyemiz;

 

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürüttüğü bildirilmiştir.

 

"İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" gereğince, Siz Üyelerimizin işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formlarının en geç 21.12.2020 tarihine kadar Borsamıza (duyuru@kutbo.org.tr) iletilmesi gerekmektedir. İletmiş olduğunuz talepler Borsamız tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve gerekli makamlara iletilecektir.

 

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Saygılarımızla

 

 

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

Okunma Sayısı: 138
resim


 

 

 

 

 

İsmail Bayram EŞİT