25

 Sayın Üyemiz, 

 
Kütahya Valiliği tarafından Borsamıza gönderilen 23.11.2020 tarihli E33373064952.03.03.059647 sayılı yazısı;    
 
İlimizde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.
 
Bu bağlamda; 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 03.11.2020 Tarih ve 18089 İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Kütahya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 16.03.2020 Tarih ve 2020/5 Numaralı, 12.05.2020 Tarih ve 2020/28 Numaralı, 06.07.2020 Tarih ve 2020/45 Numaralı, 01.10.2020 Tarih ve 2020/62 Numaralı, 28.10.2020 Tarih ve 2020/69 Numaralı kararları uyarınca özellikle son günlerde, salgının artış hızından dolayı, pek çok vatandaşımızın çalıştığı işyerlerinde; ateş ölçümü, temizlik, sosyal mesafe, çalışılan ortamların sık sık havalandırılması, personel servislerinin dezenfekte edilmesi, servislerin oturma düzeninde sosyal mesafeye riayet edilmesi gibi kesinlikle uyulması gereken kuralların yanı sıra, artan bulaş tehlikesi nedeniyle esnek çalışma sistemine geçilmesi tavsiye edilmişti.
 
Salgın artış hızını düşürmeye yönelik bu tedbirlerin yanı sıra, yemek saatlerinde pek çok çalışanın bir araya geldiği işyeri yemekhanelerinde yemek saatlerinin yoğunluğu ortadan kaldıracak şekilde kademeli saatlendirilerek ayarlanması hususu bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla

Kütahya Ticaret Borsası
Genel Sekreterliği
Okunma Sayısı: 123
resim