31

Sayın Üyemiz,

 

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimi Kütahya Ticaret Borsası’nda (KÜTBO)  27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Seçimlere ilişkin;
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formu,
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslarına,
http://www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinde erişim sağlayabilirsiniz.


Seçmen listelerine girecek Kurulu üye kayıtlarının gerçekleşebilmesi için; İl Kadın Girişimciler Kurul üyeliği adayının http://www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinde  bulunan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak Borsamız Yönetim Kurulu onayına müteakip olacak şekilde 18 Ocak 2019 Cuma günü saat:17.30’a kadar teslim etmelidir. (Bu tarih ve saatten sonra getirilen dosyalar kabul edilmeyecektir)

 


Borsamız Meclis Üye sayısı 14 kişiden oluşması sebebi ile Borsamız İl Kadın Girişimciler Kurulunda 14 kişi ile temsil edecektir.

 

İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi kontenjan dağılımı ve seçmen listeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza bildirilecek olup, daha sonra duyurusu yapılacaktır.  


Seçmen listeleri ile seçim tarihi yeri ve saati 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren Borsa Hizmet Binamız duyuru panosu ve internet sayfasında duyurulacaktır.


İcra Komitesi üyeliği adaylık başvuruları 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte en geç 18 Şubat 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (17.30) Borsamıza yapmak zorundadır.


Başvurusunu tamamlamış icra komitesi üyeliği adaylarının yer aldığı liste, 22 Şubat 2019 Cuma günü mesai başlangıç saatinden (08.30) itibaren Borsa ilan panosundan duyurulacaktır.


İl Kadın Girişimciler Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin, Borsamıza ve Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

Okunma Sayısı: 655
resim