09

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Buğday satışlarına başladığını bildirdi. TMO Resmi Web sayfası üzerinden yapılan Kamuoyu açıklaması şu şekilde;

 

Ülkemiz buğday üretimi, 2018 yılında geçen yıla göre %2 azalışla 21 milyon ton civarında tahmin edilmektedir. Buğday tüketimimizin 19-20 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında üretimimizin yurt içi tüketimi karşılayacak düzeyde olduğu görülmektedir.

 

Ancak hasat döneminde bazı bölgelerde alınan yağışların kalitede bir miktar kayba sebep olması, son dönemde yurt dışı piyasalarda ve döviz kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle yurt içi piyasalarda da fiyat artışı gözlenmektedir. 

 

Kuruluşumuz 2018 hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirmiş önceki yıldan devreden stoklarla birlikte toplam buğday stoku 3,6 milyon tona ulaşmıştır. 

 

Gelinen noktada piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla buğday stoklarımızın 09 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Ekim ayı için ilan edilen fiyatlar üzerinden satışa sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Bilindiği üzere, 2018/19 dönemi hububat müdahale alım fiyatlarıyla birlikte Ekim ve Kasım ayları buğday satış fiyatlarımız duyurulmuştur. 


Bu kapsamda satış fiyatlarımız;             - Makarnalık buğday No:2 1.160 TL/Ton,


            - Ekmeklik buğday No:2 1.100 TL/Ton'dur.


Kuruluşumuzca iç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte, mevcut stoklarımız uzun yıllar ortalamalarımızın üzerinde olup miktar yönünden endişeye mahal bulunmamaktadır. Gerektiğinde stoklarımız takviye edilerek iç satışlarımıza kesintisiz devam edilecektir. 

 


Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 

 

 

 

Kaynak :  http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=11081

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 1396
resim