06

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Borsamıza gönderilen yazıda; Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı belirtilerek, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiğini ve COSME Programı kapsamında; “Intellectual property (IP) pre-diagnostic and improving Access to patent protection for innovative EU SMEs” proje teklif çağrısının yayınlandığını bildirilmiştir.

 

Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 

Saygılarımızla.

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

Okunma Sayısı: 859
resim