18

Sayın Üyemiz,

 

           

Borsamıza aidat Borcu olan üyelerimizin de yararlanacağı, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Kanun ile,

·        31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

·        Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

·        Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

·        Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

·        Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

·        Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

·        İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

·        Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

·        Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

·        İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

·        Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

·        6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

·        Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

·        Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

·        Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

·        Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

·        gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

 

Söz Konusu Kanunun için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

Saygılarımla,

 

 

 

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

 

Okunma Sayısı: 975
resim