30

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gönderilen yazıda;

Lübnan ekonomisinin ve altyapısının iyileştirilmesi için uluslararası finansman desteği sağlanması amacıyla 6 Nisan 2018 tarihinde Paris’te Bakanlar düzeyinde düzenlenecek Paris IV Konferansı’na hazırlık amacıyla 6 Mart 2018 tarihinde inşaat şirketleri başta olmak üzere özel sektörün katılımıyla bir toplantı düzenlendiği bildirilmekte olup, 

 

Başbakanlık Sarayında Başbakan Hariri başkanlığında Paris IV Konferansı hazırlıkları çerçevesinde bir toplantı yapıldığı, toplantıda, Başbakan Hariri’nin Paris IV Konferansında, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Sermaye Yatırım Programını ( CIP ) tanıtacaklarını, istihdamın arttırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için kapsamlı bir vizyon sunacaklarını, bu vizyonda mali konsolidasyona, sektörel ve yapısal reformlara ve imalat sektörünün çeşitlendirilmesi hususlarına yer verilecektir.  

 

Başbakan Hariri’nin Ekonomi Başdanışmanı Nadim Munla’nın CIP hakkında bilgi verdiği, bu çerçevede, CIP’in 8-10 yıllık bir süre içinde yaklaşık 17 milyar ABD doları tutarında altyapı yatırımları öngördüğü, bu meblağın 3 milyar ABD Dolarlık kısmının su kaynakları ve atık yönetimi, 5,5 milyar Dolarlık kısmının elektrik ve enerji, 3,5 milyar ABD dolarlık kısmının telekomünikasyon, 350 milyon ABD dolarlık kısmının ise turizm sektörüne ayrıldığını, planın coğrafi olarak tüm Lübnan’ı kapsadığını ve yerel idarelerin görüşlerinin alınarak hazırlandığını belirtmiştir. 6 Mart 2018 tarihinde düzenlenen bahse konu toplantıya, üçte biri yabancı olmak üzere 200 şirket katılım sağlamıştır.

 

6 Mart 2018 tarihinde Beyrut’ta yapılan Paris IV Konferansı Hazırlık toplantısına üyelerinizden katılım olup olmadığı ile ilgili bilgi istenmiş olup,

 

6 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya katılımınız olduğu ise TOBB'ne iletilmek üzere, 0.274 223 30 43 nolu Borsamıza ait telefona bilgi vermeniz önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Ticaret Borsası

 

Genel Sekreterliği 

Okunma Sayısı: 1060
resim