05

 Sayın Üyemiz,

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Borsamıza gönderilen yazıda;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazısına atfen, Fas Krallığı'nda uzun zamandır uygulanmakta olan sabit kur rejiminin Fas Hükümeti'nce 15 Ocak 2018 tarihinde sonlandırıldığı ve söz konusu kur rejimi değişikliğinin kademeli olarak gerçekleştirileceği iletilmektedir.

 

 Bu itibarla,

 

• % + 0.3 ile % - 0.3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen Fas Dirhemi'nin 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren % + 2.5 ile % - 2.5 aralığında hareket etmesine izin verilecektir ve bu limitlerin üzerindeki kur hareketlerine ise daha önce olduğu gibi Fas Merkez Bankası müdahale edecektir.

 

• Fas Dirhemi'nin dalgalanacağı bant genişliği zaman içinde (10-15 yıl) artırılarak esnek kur rejimi hedeflenmektedir.

 

• IMF ve Fas hükümeti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, kur rejimi değişikliği; Fas ekonomisinin uluslararası ekonomiye uyumu, daha rekabetçi hale gelebilmesi ve dış şoklara karşı direncinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapılan açıklamalarda, Fas Dirhemi’nin serbestleştirilmesinin muhtemel kısa ve orta vadeli makroekonomik istikrarı çok sınırlı bir şekilde etkileyeceği, herhangi bir devalüasyon beklentilerinin olmadığı ifade edilmekte olup, Fas Merkez Bankası’nın piyasadaki likiditenin sağlanması için döviz piyasasına sınırlı müdahaleleri devam edecektir. 

 

 

Saygılarımla, 

 

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

 

Okunma Sayısı: 1092
resim