05

Sayın Üyemiz,

  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Borsamıza gelen yazıda;

 

Bratislava Ticaret Müşavirliği’nden iletilen yazıya istinaden, Türkiye’deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda; internet dolandırıcıları tarafından Slovakya’da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek, firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya’daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğradıkları belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, firmaların Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerinde, sadece elektronik posta aracılığıyla iletişim kurulmamasının, mutlaka ilgili firmayla ve/veya banka ile temasa geçilerek teyit edilmesinin bu mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.  

 

Bilgilerinize sunarım. 

 

Saygılarımla, 

 

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

Okunma Sayısı: 1018
resim