29

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karar; 2016-2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

  

Tarıma Dayalı Hangi Yatırımlar Desteklenecek?

Buna göre, desteklenecek yatırım konuları ve nitelikleri şöyle:

·         Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar,

·         Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları,

·         Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

·         Bitkisel ve hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

·         Bireysel sulama sistemleri,

·         Kırsal ekonomik altyapı yatırımları,

·         Bu karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisansız enerji üreten tesisler.

 

Proje tutarları ve destekleme oranları ile şöyle olacak;

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

81 İLDEKİ PROJELERE DESTEK VERİLECEK

Destekleme 81 ilde uygulanacak. 81 ilde destekleme kapsamına alınacak proje konuları ise çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

 

ilgili resmi gazete için tıklayınız...

 

 

 

Okunma Sayısı: 2720
resim