28

Sayın Üyemiz,

 T.C Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından Borsamıza gönderilen yazıda; Suriye’de yaşanan olaylarda zarar gören sivil halka hibe edilmek üzere ekmeklik buğday karşılığı 20.000 ton(±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı unun temini ihalesi 31.05.2018 günü, saat 10:30’de, TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

İhale ile ilgili ilgiler kurumun web sayfasında yayımlanmakta olup, ihaleye ilişkin ilan metni ekte sunulmuştur. Söz konusu ihaleye ait şartname Şube Müdürlüklerinden ücretsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

Okunma Sayısı: 2304