24
 Sayın Üyemiz;

 Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO)  yapmış olduğu değerlendirme sonucunda,  ekte yer alan  hububat stoklarının satışına 24 Nisan -10 Mayıs 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirtilen esaslar doğrultusunda satışa açıldığı bildirilmektedir. Konu ile ilgili yazı ektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.
      Saygılarımla
Kütahya Ticaret Borsası
    Genel Sekreterliği

 

Okunma Sayısı: 2423

 

 

 

 

İsmail Bayram EŞİT