19

  Sayın üyemiz 


Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından Borsamıza gönderilen yazıda;

Tabloda yer alan muhtelif cins ve miktarlardaki mahsullerin partiler halinde açık arttırma usulüyle satışa açılacağı bildirilmektedir.  24.04.2018 tarihinde saat 14.00 de ihalesi yapılacak olan konu ile ilgili yazı ektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.  

 

      Saygılarımla
 
Kütahya Ticaret Borsası
    Genel Sekreterliği
Okunma Sayısı: 2431

 

 

 

 

İsmail Bayram EŞİT