17
TMO Haşhaş Tohumu Satışı

Sayın Üyemiz

 

TMO Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü’nün Borsamıza göndermiş olduğu yazılarda;

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün stoklarında bulunan, beyaz renkli haşhaş tohumlarının 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren tüm kesimlere teklif mektubu alma yöntemiyle, belirtilen esaslar dahilinde satışının yapılacağı bildirilmektedir. 


[Devamını oku...]

04

Sayın Üyemiz

 

TMO Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü’nün Borsamıza göndermiş olduğu yazılarda;

 

Stoklarda bulunan 2016,2017 ve 2018 yılı mahsulü Gresun, Levant ve Sivri Kalite Kabuklu fındıklar %50 sağlam iç fındık esasına göre aşağıda belirtilen yöntemler ve esaslar dahilinde 3 Nisan 2019 tarihinden itibaren ilave nakliye ve maniplasyon dahil KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde satışa açıldığı bildirilmektedir. 

 

[Devamını oku...]

01

Sayın Üyemiz,

 

TMO Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü’nün Borsamıza göndermiş olduğu yazıda;

Genel Müdürlüğün stoklarında bulunan Hububat, Bakliyat ve Pirinçler ekte yar alan esaslar  dahilinde 01-30 Nisan 2019 tarihleri arasında satılacağı bildirilmektedir. 

[Devamını oku...]

03

Sayın Üyemiz,

 

TMO Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünün yazısında; Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen 190 bin ton mısır ithalat bağlantısı yapılmış ve gemiler Bandırma, Derince, İzmir, Mersin, ve Samsun limanlarına geldiği bildirilmektedir. İthal mısır için 945 TL/Ton (KDV hariç, maniplasyon dahil) fiyat olduğu bildirilmektedir.   

 

[Devamını oku...]

21

Sayın Üyemiz,

 

Toprak Mahsulleri 2018 yılı hasat dönemi dikkate alınarak haşhaş tohumu satışlarını 31 Mayıs 2018 tarihinde sonlandırmıştır. Ancak haşhaş tohumuna olan yeni talepler dikkate alınarak, önceki satış fiyatlarının üzerinde bir fiyatla satış yapılması halinde

[Devamını oku...]

28

Sayın Üyemiz,

 T.C Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından Borsamıza gönderilen yazıda; Suriye’de yaşanan olaylarda zarar gören sivil halka hibe edilmek üzere ekmeklik buğday karşılığı 20.000 ton(±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı unun temini ihalesi 31.05.2018 günü, saat 10:30’de, TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

[Devamını oku...]

09

 

Sayın Üyemiz;


Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Derince Şube Müdürlüğü stoklarında 2017-2018 alım döneminde alımı gerçekleşen 3.273 kg kabuklu fındığın kıymet kaybına uğradığı  ve bu kabuklu fındığın, teklif isteme yöntemine göre satışının yapılacağı bildirilmektedir. Konu ile ilgili yazı ektedir.

 

[Devamını oku...]

24
 Sayın üyemiz;

 Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO)  yapmış olduğu değerlendirme sonucunda,  ekte yer alan  hububat stoklarının satışına 24 Nisan -10 Mayıs 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirtilen esaslar doğrultusunda satışa açıldığı bildirilmektedir. Konu ile ilgili yazı ektedir.

[Devamını oku...]

19
 Sayın üyemiz 

  Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün göndermiş olduğu yazıda ;  Tabloda yer alan muhtelif cins ve miktarlardaki mahsullerin partiler halinde açık arttırma usulüyle satışa açılacağı bildirilmektedir.  24.04.2018 tarihinde saat 14.00 de ihalesi yapılacak olan konu ile ilgili yazı ektedir. Bilgilerinize sunulur.  

 

[Devamını oku...]

27
Sayın Üyemiz;
 

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan haşhaş tohumları 26 Mart - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tüm kesimlere teklif mektubu alma yöntemiyle belirtilen esaslar dahilinde satışa açıldığı bildirilmektedir.

Konu ile ilgili yazı ektedir. Bilgilerinize sunulur. 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 5İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  İleri   Son   

 

 

 

 

İsmail Bayram EŞİT