03

Sayın Üyemiz,

 

TMO Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünün yazısında; Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen 190 bin ton mısır ithalat bağlantısı yapılmış ve gemiler Bandırma, Derince, İzmir, Mersin, ve Samsun limanlarına geldiği bildirilmektedir. İthal mısır için 945 TL/Ton (KDV hariç, maniplasyon dahil) fiyat olduğu bildirilmektedir.   

 

[Devamını oku...]

21

Sayın Üyemiz,

 

Toprak Mahsulleri 2018 yılı hasat dönemi dikkate alınarak haşhaş tohumu satışlarını 31 Mayıs 2018 tarihinde sonlandırmıştır. Ancak haşhaş tohumuna olan yeni talepler dikkate alınarak, önceki satış fiyatlarının üzerinde bir fiyatla satış yapılması halinde

[Devamını oku...]

28

Sayın Üyemiz,

 T.C Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından Borsamıza gönderilen yazıda; Suriye’de yaşanan olaylarda zarar gören sivil halka hibe edilmek üzere ekmeklik buğday karşılığı 20.000 ton(±%20 TMO opsiyonunda) çuvallı unun temini ihalesi 31.05.2018 günü, saat 10:30’de, TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

[Devamını oku...]

09

 

Sayın Üyemiz;


Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Derince Şube Müdürlüğü stoklarında 2017-2018 alım döneminde alımı gerçekleşen 3.273 kg kabuklu fındığın kıymet kaybına uğradığı  ve bu kabuklu fındığın, teklif isteme yöntemine göre satışının yapılacağı bildirilmektedir. Konu ile ilgili yazı ektedir.

 

[Devamını oku...]

24
 Sayın üyemiz;

 Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO)  yapmış olduğu değerlendirme sonucunda,  ekte yer alan  hububat stoklarının satışına 24 Nisan -10 Mayıs 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere belirtilen esaslar doğrultusunda satışa açıldığı bildirilmektedir. Konu ile ilgili yazı ektedir.

[Devamını oku...]

19
 Sayın üyemiz 

  Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün göndermiş olduğu yazıda ;  Tabloda yer alan muhtelif cins ve miktarlardaki mahsullerin partiler halinde açık arttırma usulüyle satışa açılacağı bildirilmektedir.  24.04.2018 tarihinde saat 14.00 de ihalesi yapılacak olan konu ile ilgili yazı ektedir. Bilgilerinize sunulur.  

 

[Devamını oku...]

27
Sayın Üyemiz;
 

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan haşhaş tohumları 26 Mart - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tüm kesimlere teklif mektubu alma yöntemiyle belirtilen esaslar dahilinde satışa açıldığı bildirilmektedir.

Konu ile ilgili yazı ektedir. Bilgilerinize sunulur. 

[Devamını oku...]

15
Sayın Üyemiz;

Suriye'de yaşanan olaylarda zarar gören sivil halka hibe edilmek üzere, ekmeklik buğday karşılığı 15.000 ton çuvallı unun temini ihalesinin 19.03.2018 günü saat 10:30 'da Genel Müdürlük'te yapılacağı bildirilmektedir. Konu ile ilgili yazı ektedir. Bilgilerinize sunulur.  

 

[Devamını oku...]

15

    Sayın Üyemiz;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)  stoklarında bulunan makarnalık buğday satışlarının kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık ) esasına göre yapılacağı

bildirilmektedir.  Konu ile ilgili yazı ektedir. Bilgilerinize sunulur. 

 

 

[Devamını oku...]

13

Sayın üyemiz;

TMO nin, Kurum stoklarında bulunan kabuklu fındıklar (Gresun Şube stoklarında ELÜS ve Derince Şube stoklarındaki ELÜS ve Derince Şube stoklarında Levant Kalite hariç) ilgili talimatla peşin serbest satışa açıldığı bildirilmektedir.  Konu ile ilgili yazı ektedir. Bilgilerinize sunulur. 
 
 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 5İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  İleri   Son