5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

Kütahya Ticaret Borsası’na kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.

B - Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

1- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi 

2- Ticaret Sicil Tasdiknamesi 

3- Noterlikçe Onaylanmış Ana Sözleşme Örneği

4- Temsilcilerin Noterlikçe Onaylanmış İmza Sirküleri

5- Vergi Levhası Fotokopisi

6- İşyeri Açılış Belgesi

7- İmzaya Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdan Örneği

8- İmzaya Yetkili Kişilerin İkametgâh İlmühaberi

9-  İmzaya Yetkili Kişilerin 3’er Adet Fotoğrafları

10-  Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu, (Formu indiriniz)

11- Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.  


Yukarıda belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgelerin asılları yetkili personelimizce görülecek, örneklerine “aslı gibidir” kaşesi vurulacak ve paraflanacaktır.

Beyanname ve Taahhütname formaları sitemizden indirildikten sonra eksiksiz doldurulup, yetkililerce imzalanacak ve kaşeli olacaktır.


Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu borsa tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir.

Üyeler, talep üzerine yapılan kayıtlarda tespit olunan derecelere dair kararlara, resen yapılan kayıtlarda ise kayda ve/veya derecelere ilişkin kararlara karşı Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde; dahil edildiği meslek grubuna ilişkin kararlara karşı da Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde itiraz edebilir